توسعه صنعت اسب کاسپین تبیین راهبردهای اساسی دولت

 امروزه صنعت اسب یکی از صنایع درآمدزا با گردش مالی بالا در جهان ، بشمار می آید، افراد بسیاری به نگهداری و پرورش اسب علاقه داشته و با سرمایه گذاری در آن ، شکل اقتصادی بهاین صنعت بخشیده و از سوی دیگر، دولت ها همیشه در حال گسترش فعالیت های مرتبط با اسب از دو منظر سرگرمی و اشتغال زایی بوده و گاهی جنبه سرگرمی آن راه حلی ساده و کم هزینه برای ایجاد فضای سرگرمی و تفریح برای مردم را به همراه و در مواقعی نیز به عنوان یکی از صنایع اشتغالزا برای دولت ها می تواند منشاء مولد و ارز اور محسوب گردد.

در این زمینه ، هدف از این بررسی، تبیین راهبردهای اساسی دولت به منظور توسعه صنعت توجه شود. در بخش سیاست گذاری، تدوین قوانین و مقررات حمایتی، تنظیم بازار و ایجاد شرایطی مناسب برای دستیابی به همسایه و اروپا و امریکا از جمله مسئولیت های مهم دولت می باشد. اتخاذ راهبرد لازم برای تحقیق توسعه صنعت اسب راضروری و الزامی می نماید.

دو ماهنامه دنیای اسب ، سال یازدهم، شماره ۵۳

نویسندگان:کیومرث مولادوست، فاطمه پاسبان، رضا مقدسی

واژگان کلیدی: اسب کاسپین، تولید و پرورش، گردشگری اسب

جهت دانلود مقاله به بخش فروشگاه وب سایت مراجعه بفرمایید.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.