تحلیل فضایی شاخص های فقر مناطق روستایی به تفکیک استان

توسعه یافتگی روستایی به عنوان یک آرمان و میثاق ملی جزئی از توسعه یافتگی ملی بوده که نشانگر ارتباط ارگانیک میان توسعه روستایی و توسعه ملی است و از این رو توجه به توسعه روستایی از جمله فقرزدایی در نواحی روستایی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی ، ضرورت ملی ، اجتناب ناپذیر است . در این راستا اولین گام برای دستیابی به اهداف برنامه های توسعه ای دولتها با رهیافت حاکمیتی به منظور مقابله با فقر، شناسایی هرچه دقیق تر افراد فقیر است…

فاطمه پاسبان، عبدالرضا رکن الدین افتخاری ،قدیر فیروزنیا، حجت ابراهیمی، احسان طاهری فرد
اقتصاد و جامعه ، بهار و تابستان ۱۳۹۰ ، شماره۲۷ و۲۸

جهت دانلود مقاله به بخش فروشگاه وب سایت مراجعه بفرمایید.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *