میانگین هزینه خانوار روستایی بر حسب استانهای کشور در سال ۱۳۹۵

وقتی می خواهیم کمک کنیم به هموطنانی که حالا به هر دلیلی در تنگنا قرار گرفتند به خاطر سیاستهای دولت و ناکارآمدی آن، به خاطر مدیریت نادرست دولت در زمینه های مختلف، حوادث و اتفاقات ، بیکاری و از دست دادن شغل و … کافیه یک مجموعه اطلاعات کلی و کلان داشته باشیم تا بتوانیم مسیر و راه را ابتدا ترسیم کنیم و بعد با دقت و موشکافی و تحقیق میدانی بتوانیم نیازمند واقعی را بشناسیم و آنچه را نیاز دارد تا بتواند حداقل های یک زندگی آبرومندانه را داشته باشد ،کمک کنیم. مثلا برایش ابزار کار فراهم آوریم ، هزینه درمان او را بدهیم ، هزینه تحصیل و آموزش را بدهیم و … . برای تعیین این مسیر یک سری اطلاعات لازم داریم که بتواند مسیر را روشن کند . فکر کردیم بد نیست در این زمینه یکی از اطلاعات را به اشتراک بگذاریم و اون هم هزینه های یک خانوار که می تواند نماینده سطح رفاه خانوارها باشد . از آمار هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار برای سال ۱۳۹۵ استفاده کردیم . مناطق روستایی را در نظر گرفتیم که بببینیم چه تفاوتهایی با هم دارند . براساس این اطلاعات در سال ۱۳۹۵ میانگین هزینه یک خانوار روستایی در حدود ۱۵۷میلیون ریال بوده است .بیشترین هزینه خانوار روستایی به ترتیب برای سال ۱۳۹۵ برای استان های مازندران با۲۱۷ میلیون ریال ،البرز با ۲۰۵ میلیون ریال و چهار محال بختیاری با ۲۰۳میلیون ریال بوده و استان های سیستان و بلوچستان با ۸۶ میلیون ریال ،کرمان ۹۴ میلیون ریال و خراسان جنوبی ۱۰۰ میلیون ریال به ترتیب کمترین هزینه را بین استان ها داشته اند.همان طور که مشاهده می شود هزینه خانوار روستایی برای استان سیستان و بلوچستان در حدود ۴۵ درصد ، برای کرمان در حدود ۴۰ درصد و خراسان جنوبی در حدود ۳۶ درصد کمتر از میانگین کشوری است . از طرف دیگر هزینه خانوار روستایی برای استان مازندران در حدود ۳۹ درصد ، برای البرز در حدود ۳۱ درصد و چهار محال بختیاری در حدود ۳۰درصد بیشتر از میانگین کشوری است . ملاحظه می شود هزینه های خانوار روستایی بر حسب مناطق متفاوت است و به نوعی نشان دهنده سطوح زندگی و سبد هزینه ای (خوراکی و غیرخوراکی)متفاوت در مناطق روستایی کشور است . استانهایی که هزینه خانوار کمتری دارند توجه بیشتری را برای کمکهای مردمی طلب می کنند .

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *