توسعه فرصتهای شغلی و درآمدی در روستاها

توسعه فرصتهای شغلی و درآمدی در روستاها یکی از رویکردهای کمک و همیاری به مناطق آسیب دیده از زلزله است که بتوانند توانمند شده و روی پای خود بایستند. در ادبیات موضوع بحث توانمندسازی در اولویت برنامه های حمایتی از اقشار آسیب پذیر و افرادی است که به دلایل گوناگون دچار حادثه شده و ضرر و زیان مادی دیده اند ،می باشد .

توانمندسازی فرآیندی است تدریجی که در آن با ارتقاء مهارت، آگاهی، ایجاد باور و اعتماد سازی می توان از امکانات و ظرفیت های منطقه و پتانسیل های بالقوه برای رسیدن به اهداف مورد نظر و رفع نیازها در قالب برنامه زمانبندی بهره جست . توانمندسازی پدید آوردن احساس ابراز وجود در فرد و افزایش گزینه های پیش روی جوامع محلی می‌باشد.(سازمان جنگل های و مراتع و آبخیز داری، ۱۳۹۳)

توانمندسازی از این رو اهمیت دارد که در ایجاد چرخه های پایدار تواناساز موثر واقع شود. از این دیدگاه فرآیند توانمندسازی محلی منجر به مشارکت آگاهانه و فعال مردم در اجتماعی محلی می گردد؛ این فرآیند مانند بسیاری از فرآیندهای اجتماعی دیگر، فرآیندی است تدریجی و با تجربه های کوچک آغاز می‌شود. سرمایه اصلی در این تجربه های کوچک اعتمادی است که مردم به هم می کنند.مردم کم کم فرا می گیرند که گرد هم آمده و با هم گفتگو کنند. تجربیات خود را با هم در میان بگذارند و تلاش کنند با درک نیازهای مشترک، برنامه ای را به منظور بهبود وضوع موجو طراحی کنند. تجربه با هم بودن، با هم نشستن، با هم فکر کردن و گفت و گو، تجربه شیرینی است که تسهیلگر محلی می تواند نقش مهمی را در ایجاد و جریان آن ایفاء نماید.

در اینجا آنچه اهمیت دارد، این است که مردم خود وضعیت موجود را درک می کنند، خود آن را مورد تحلیل قرار میدهند، خود به دنبال راه کارهای محلی می گردند و بهترین راه را می یابند و از آنجا که خود در طراحی شرکت داشته اند، نسبت به آن حس مالکیت دارند و در این صورت اجرا می کنند. در این مسیر مردم خود فعالیت های انجام شده را ارزیابی می کنند، از جریان امور، درس می گیرند و بر تجربه های محلی خود می افزایند (نشاط نوری ودیگران، ۱۳۹۳: ۳۳).

با توجه به اینکه مردم ذینفع اصلی در این فرآیند هستند، لذا هرگونه برنامه ریزی و شکل گیری سازمان های اجتماع محور می بایست مبتنی بر مالکیت ومدیریت مردم باشد تا بتواند بستر مناسبی را برای تحقق عدالت ایجاد نموده و نیز ضامن حفظ حقوق ذی نفعان گردد.

 از سویی باید در نظر داشت که پیاده سازی فرآیند اجتماع محور، زمان بر است و اساسا در طی این فرآیند است که انگیزه و مسئولیت پذیری اجتماعی در مردم افزایش یافته و برای شناخت و تحلیل مسائل و مدیریت مشکلات جامعه محلی، توانمند می‌شوند.

❓سوال : چگونه می توان در مناطق زلزله زده کرمانشاه مردم عزیز آسیب دیده را توانمندساخت ؟ رویکردها چه باشد ؟

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *