بررسی علل ضایعات شیر دامداران در استان خراسان و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن

پیشرفت اقتصادی و اجتماعی وتحقق هدف های موردنظر،مستلزم تخصیص مناسب منابع محدود مانند نیروی کار، مدیریت ،سرمایه ،ارز و منابع طبیعی است .هدف های توسعه اقتصادی کشورها متفاوت است و در نتیجه منابع محدود باید درجهت تحقق هدفهای توسعه به کارگرفته شود. به کارگیری منابع محدود برای تحقق تنها یک هدف ،موجب عدم تحقق هدف های دیگر می شود. بنابراین استفاده منطقی واصولی ازمنابع ،امکان تحقق هدف های بیشتری رافراهم می آورد.برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی مستلزم تعیین اهداف و اولویتها و استفاده کارآمد از منابع محدود است.از این رو استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از اتلاف منابع ،هدف هر برنامه توسعه ای می تواند باشد . به همین دلیل در برنامه های توسعه کشور مکرراً به روش های استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از ضایعات پرداخته شده است . از آنجایی که شیر یکی از مفیدترین و باارزشترین ماده غذایی انسانها و ماده اولیه بسیاری از صنایع محسوب می شود ، لذا بررسی ضایعات تولیدی این محصول و روشهای جلوگیری از آن می تواند هدف برنامه توسعه کشور را که همانا امنیت غذایی و افزایش بهره وری در بخشهای اقتصادی را به دنبال داشته باشد . با توجه به این مهم ، نتایج میدانی نشان می دهد که بیشترین دلایل ضایعات شیر به علت نبودن امکانات جمع آوری و توزیع و فرآوری محصول می باشد . به دلیل اهمیت انتقال سریع شیر به بازار فروش لازمست که امکان نگهداری و حفظ این محصول با توجه به دوری مسافت به مرکز جمع آوری شیر و یا کارخانجات شیر، تهیه و تدارک دیده شود به خصوص در فصلهای گرم سال که تمهید این امکانات هم به دلیل سلامت مصرف کننده و هم افزایش درآمد تولید کنده از جایگاه ویژهای برخوردار است.

دومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی

بررسی علل ضایعات شیر دامداران در استان خراسان و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.