برآورد نرخهای حمایت اسمی و مؤثر محصولات کشاورزی

استقلال و خودکفایی اقتصادی یکی از اصول قانون اساسی کشور ماست. از طرفی کشاورزی در استدلال اقتصادی و خودکفایی کشور اهمیت زیادی دارد. از این رو دولت در صدد حمایت از تولیدات این بخش است و سیاستها ی حمایتی گوناگون از جمله استفاده از نرخ ارز ، محدودیت واردات، سود بازرگانی و غیره را اعمال می کند. با برآورد میزان حمایت واقعی از این بخش می توان تاثیر سیاست های دولت را در این خصوص ارزیابی کرد. برای این منظور باید نرخ های حمایت موثر را برآورد کرد.
در این مقاله نرخ های حمایت اسمی و موثر برای محصولات گندم و جو در سالهای زراعی ۷۲ ,۷۳ برآورد شده است تا بدین وسیله میزان حمایت واقعی این محصولات مشخص شود . نتایج نشان می دهد که نرخ های حمایت موثر محصولات در سالهای مورد نظر بیشتر از نرخ های حمایت اسمی بوده وعلاوه بر این در سال۱۳۷۲ نرخ های حمایت اسمی و موثر بیشتر سال ۱۳۷۳ است . دلیل آن هم افزایش قیمت سیف محصولات و نهادهای وارداتی است. نرخ های حمایت موثر نشان می دهد که دولت با اعمال سیاستهای مختلف حمایتی توانسته است از تولیدات کشاورزی حمایت کند.

نویسنده:  پاسبان، فاطمه؛ نجارزاده، رضا

نشریه :مدرس علوم انسانی ، بهار۱۳۷۷ ، شماره ۶

برآورد نرخهای حمایت اسمی و مؤثر محصولات کشاورزی

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *