مطالعه تطبیقی نقش بیمه های زندگی در پس انداز ملی در کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران

در ایران به بیمه های عمر و زندگی به آن گونه ای که بای و شاید توجه خاصی مبذول نشده و به عنوان بخش مهمی از پس انداز ملی به حساب نیامده است. ازاین رو و با توجه به اهمیت پس انداز در ایجاد سرمایه گذاری و اهمیت بیمه های عمر در پس انداز، این مقاله درصدد است تا با بررسی آمار و اطلاعات موجود ارتباط میان پس انداز و بیمه عمر در ایران را بررسی و تجزیه و تحلیل کند و در نهایت جایگا بیمه عمر و پس انداز ملی را به تصویر کشد.

فصلنامه صنعت بیمه، سال شانزدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۰ شماره مسلسل ۶۴،صفحات ۵ تا ۳۰

نویسندگان: فاطمه پاسبان

کلید واژه: بیمه، پس اندازملی،بیمه عمر،ایران

 

مطالعه_تطبیقی_نقش_بیمه_

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *