نقش زنان کارآفرین در توسعه روستایی کشورهای در حال توسعه

توسعه ی روستاها در مقایسه با گذشته پیوند گسترده تری با کارآفرینی دارد. بسیاری از موسسات واشخاص موثر در توسعه ی روستایی، امروزه ایجاد کارآفرینی را به عنوان یک شیوه مداخله جویانه توسعه که می تواند روند توسعه روستا را تسریع بخشد، تلقی می کنند. علاوه بر این ، به ضروری بودن نیاز به ارتقاء بخشیدن به سطح مشاغل اعتقاد پیدا کرده اند. آژانس های توسعه کارآفرنی روستایی را همانند یک پتانسیل ایجاد استخدام گسترده تلقی می کنند. سیاستمداران آن را به اعنوان راه حل کلیدی جلوگیری از آشفتگی روستایی می شناسند و کشاورزان آن را به مانند ابزاری برای بهبودی درامدهای کشاورزی در نظر می گیرند و زنان آن را به عنوان امکان استخدام شدن در مجاورت منازلشان تلقی کرده که باعث ایجاد استقلال، عدم وابستگی و کاهش نیاز شدید آنان به حمایت های جامعه می شود. البته برای تمامی این گروه ها ایجاد اشتغال به عنوان وسیله ای برای بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افرا، خانواده ها و اجتماعات تلقی می شود که محیط و اقتصاد سالمی را فراهم می سازد. حال سوال اساسی این است که  زنان کارآفرین چه نقشی در توسعه روستایی دارند؟ یافته های جهانی نشان می دهد که شرکت های تازه تاسیس راهنمای توسعه روستایی، کارآفرینی را به عنوان نیروی مرکزی رشد اقتصادی در نظر گرفته اند که بدون وجود آن سایر عوامل توسعه اثر بخشی و کارایی لازم را به دنبال نداشته و هدر می روند. البته ، قبول کردن کارآفرینی به عنوان نیروی مرکزی توسعه به تنهایی باعث دستیابی به توسعه روستایی نمی شود و به پیشرفت مشاغل روستایی نمی تواند کمک چندانی کند. آنچه در کنار آن مورد نیاز است وجود فراهم کننده ی کارآفرینی در مناطق روستایی می باشد؛ حضور چنین محیطی به طور وسیع به سیاست های افزایش دهنده ی کارآفرینی روستایی متکی است.

کنگره توسعه روستایی : چالش ها و چشم اندازها

نویسندگان: فاطمه پاسبان

کلید واژه :کارآفرینی / زن / توسعه روستایی / کشورهای در حال توسعه / کیفیت زندگی / اشتغال

نقش زنان کارآفرین در توسعه روستایی کشورهای در حال توسعه

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *