تامین مالی در شبکه های تولید کنندگان زنان روستایی

دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم شناخت استعدادهاست. یکی از این استعداد های موثر ، زنان هستند که در سازندگی جوامع نقش بسزایی ایفا کرده و می کنند، در حالی که نه خود به آن باور دارند و نه دیگران آنها را به حساب آورده اند. در سطح جهان، زنان تولیید کننده بیش از نیمی از مواد غذایی، مدیران اقتصاد خانوارو سامان دهندگان تغذیه و تربیت کودکان هستند، اما به وضوح در بسیاری از برنامه ریزی های توسعه و تحول نادیده انگاشته شده اند و همین امر از یک سود باعث کندی جیان توسعه و به ثمر نرسیدن بسیاری از پروژه های ملی و فراملی تولیدی و عمرانی شده و از سوی دیگر توسعه انسانی نیمی از جمعیت جهان را به فراموشی سپرده است.

جهادکشاورزی، سال ۲۱، بهمن و اسفند ۱۳۸۰، شماره ۲۴۷-۲۴۶

نویسندگان: فاطمه پاسبان

کلید واژه: تامین مالی، زنان روستایی، شبکه تولید کننده

بررسی چگونگی تامین مالی در شبکه های تولید کنندگان زنان روستایی

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *