شهروند و مسؤولیت اجتماعی

☃در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است. می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور مشارکت دارد. پس شهروند نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ایی از آگاهی های حقوقی، فردی و اجتماعی است. در واقع شهروند کسی است که به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی یعنی دولت – کشور، دارای حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

☃در جامعه کنونی ما هر شهروند نقش خطیری در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و در دستیابی به شاخص های توسعه پایدار دارد . هر شهروند می تواند مطالبه گر باشد و با آگاهی و درایت و هوشمندی نقش راهبری را در مسایل مختلف کشور داشته باشد . داشتن کشوری با دموکراسی سالم مستلزم شهروندان مسؤول هستند یعنی مسؤولیت پذیر . در واقع مسؤولیت را می توان به عنوان یک وظیفه یا الزام به انجام کاری تعریف کرد . مسؤولیت پذیر بودن یعنی پاسخگو بودن در برابر خودمان، کسی یا چیزی. مسؤولیت‌پذیری به عنوان یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت‌هایی که بر عهده او گذاشته شده است، تعریف می‌شود که از درون فرد سرچشمه می‌گیرد. فردی که مسؤولیت کاری را بر عهده می‌گیرد، توافق می‌کند که یکسری فعالیت‌ها و کارها را انجام دهد یا بر انجام این کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد. افرادی که مسؤولیتی را قبول می‌کنند کارهای خود را به موقع و با تمام تلاش انجام می‌دهند و در صورتی که در کار خود اشتباه کنند با تمامی سعی خود در اصلاح آن می‌کوشند. مسؤولیت پذیر بودن افراد جامعه یکی از ویژگی‌های مثبت آن جامعه محسوب می‌شود.نتایج مطالعات گوناگون نشان داده است که مسؤولیت‌پذیری ارثی نیست، بلکه معنا و مفهومی قراردادی، اخلاقی و تربیتی دارد که می‌تواند در هر زمانی فراگرفته شود.

☃آنچه در این میان مهم است مسؤولیت پذیری اجتماعی است که انتخابی است و افراد در موضوعات مختلف جامعه مشارکت موثر دارند، شهروندانی مطالبه حفاظت از محیط زیست را دارند ، افرادی مطالبه گری حمایت از کودکان کار را دارند ، افرادی به دنبال حمایت از یتیمان هستند و … همه این تلاش ها و اقدامات شهروندان نشانه حس روشنگری و فرهیختگی و مسؤولیت پذیری اجتماعی آنان در برابر خودشان ، مردم و نسل آینده است . مهمترین عنصر توسعه و پیشرفت هر کشور در گرو همین مسؤولیت پذیری اجتماعی شهروندان آن می باشد .
❓?سوال : چگونه می توانیم حس مسؤولیت پذیری اجتماعی را از کودکی به کودکانمان آموزش دهیم ؟ الزامات بروز مسؤولیت پذیری اجتماعی چیست ؟ چگونه می توان مسؤولیت پذیری اجتماعی را ارتقا داد ؟

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *