فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۵

  1. پایان نامه آقای سینا اسماعیل پور ، بررسی اثرات افزایش تولید ناخالص داخلی ورشد جمعیت برانتشارگازهای گلخانه ای درایران ، دانشگاه پیام نور تهران ، ۱۳۹۵ ، استاد مشاور
  2. پایان نامه خانم معصومه کمالی شورغین ،تبیین وبررسی موانع موجودبرتوسعه گردشگری خارجی درایران ، دانشگاه پیام نور استان البرز، ۱۳۹۵، استاد راهنما
  3. پایان نامه آقای حامدکاظمی الموتی، کارایی و بهروری سبز درنیروگاه های حرراتی و غیرحرارتی بادرنظر گرفتن عوامل زیست محیطی وانرژی های پاک ، دانشگاه پیام نورتهران ، ۱۳۹۵، استاد مشاور
  4. پایان نامه خانم زهرا سادات ایمانی ،تاثیر فضای کسب وکار بررشد اقتصادی استان های کشور، دانشگاه پیام نورتهران، ۱۳۹۵، استاد مشاور

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *