فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۴

  1. پایان نامه خانم بهناز طغیانی ، بررسی ارتباط بین بهره وری سرمایه و بازده سهام در شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۲- ۱۳۸۸ ، دانشگاه پیام نور: استان البرز ، ۱۳۹۴ ،استاد راهنما
  2. پایان نامه خانم رباب خلفی ،بررسی اثر شوک های ارزی برصادرات غیرنفتی درایران ، دانشگاه پیام نور استان البرز ،۱۳۹۴، استاد مشاور
  3. پایان نامه خانم سمیرا عظیمی، بررسی رشدبهره وری عوامل تولید بررشد بخش کشاورزی ایران ، دانشگاه پیام نور استان البرز،۱۳۹۴، استادمشاور
  4. پایان نامه آقای مهدی ابراهیمی ، بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی برمتغیرهای عمده بخش کشاورزی ایران ،دانشگاه پیام نورتهران، ۱۳۹۴،استادمشاور

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *