اصلاح نظام تعرفه ای بخش کشاورزی ایران

اهمیت بخش کشاورزی در تامین امنیت غذائی و همچنین نیازهای بسیاری از صنایع، ایجاد اشتغال و کسب درآمدهای ارزی و استقلال ملی ایجاب می کند که توسعه پایدار آن در تمامی برنامه های کشور مورد توجه خاص قرار بگیرد. در این میان نقش سیاست های تعرفه ای ازاهمیت ویژه ای برخوردار است سیاست هایی که با راهبردهای جایگزینی واردات، امنیت غذائی و خودکفائی در محصولات استراتژیک و برون گرا و توسعه صادرات مطرح شده اند.این سیاست ها نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی واقع گردیده اند و در ایران عمدتا کمتر بر مزیت های نسبی و رقابتی محصولات و توسعه پایدار بخش مورد توجه قرار گرفته است و تغییرات پیاپی سیاست ها در ایران هم بر عدم کارایی آنها افزوده است. پژوهش انجام شده با استفاده از اسناد و مدارک موجود و دیدگاه صاحبنظــران به ایـن مساله مهم پرداخته که روندهای تاریخی نظام تعرفه ای و تحولات آن در ایران چگونه بوده است و با توجه به چالش ها و فرصت ها چه راهبردهایی برای اصلاح نظام تعرفه ای در بخش کشاورزی باید مد نظر قرار بگیرد که این راهبردها در چهارچوب «اهداف، معیارها و ساختار نظام تعرفه ای تدوین و ارائه گردیده اند».

 نویسنده: فاطمه پاسبان

سال انتشار:۱۳۹۱

ناشر: اتاق بازرگانی تهران

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *