کارشایسته

?داشتن درآمد و شغل مناسب طبق ادبیات موضوع کار شایسته حق طبیعی و مسلم هر انسانی است . کار شایسته از مفاهیمی است که اخیراً در ادبیات بین‌المللی بازار کار وارد شده و به اعتقاد بسیاری یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار است و موجب کاهش فقر می‌شود. از طرفی ILO در سال‌های اخیر، رکن اصلی چارچوب فعالیت‌های خود را بر مبنای کار شایسته قرار داده است .کار شایسته عبارت است از فرصت دستیابی به کار مولد در شرایط آزادی امنیت، برابری و شرافت انسانی.کار شایسته یعنی افزایش شانس به دست آوردن شغل مولد با دستمزد عادلانه در شرایط کاری قابل قبول .

? لذا تعریف کار شایسته شامل شش بعد می شود:۱-فرصتهای شغلی.۲-کار مولد.۳-آزادی در انتخاب شغل.۴-برابری در کار.۵-امنیت شغلی و ایمنی در کار .۶-کرامت انسانی در کار.

?این شش بعد بر مبنای چهار عنصر اصلی بنیان گذاری شده اند: اشتغال، حمایت های اجتماعی، حقوق بنیادین کار،گفتگوهای اجتماعی. کار شایسته باعث می شود که فقر کاهش و رفاه افزایش یابد به طوری که توان اقتصادی و مالی خانوار برای تامین نیازهای زندگی افزایش یابد. شاید یکی از نارسائیهای رفاه کشور ما همین عدم توجه به کار شایسته است که خود باعث مشکلاتی از قبیل فقر ، کاهش رفاه خانوار ، کاهش امکان پس انداز و امکان سرمایه گذاری باشد .

نگاهی انداختیم به نسبت درآمد به هزینه خانوار روستایی تا ببینیم آیا این درآمد حاصل از کار توانسته است هزینه زندگی خانوار را تامین کند و برایش امکان پس انداز و سرمایه گذاری برای زندگی بهتر را مهیا کند ؟ در سال ۱۳۹۵ نسبت هزینه به درآمد خانوار روستایی کل کشور در حدود ۸۹ درصد بوده است یعنی ۸۹ درصد درآمد خانوار صرف هزینه زندگی شده و فقط ۱۱ درصد از درآمد باقیمانده برای سرمایه گذرای در کار و شغل و سایر برنامه های زندگی . در این میان بیشترین نسبت هزینه به درآمد خانوار روستایی به ترتیب برای استان های خراسان رضوی با ۱٫۲ و کرمانشاه ۱/۱ و اصفهان ۱/۱ بوده و کمترین نسبت مربوط به استان های خراسان جنوبی ۰٫۷۴ و زنجان ۰٫۷۴و قم ۰٫۶۹ می باشد. آمار نشان می دهد که به عنوان مثال برای خراسان رضوی یک خانوار روستایی هزینه ها ۱٫۲ برابر درآمدهاست و برای خانوار روستایی خراسان جنوبی هزینه ها ۰٫۷ برابر درآمدهاست . وضعیت خانوار روستایی خراسان رضوی از خراسان جنوبی برای تامین هزینه ها از درآمدها بدتر است . البته در این میان الگوی مصرفی و سبد هزینه ای خانوارها با هم متفاوت است و نمی توان قضاوت بهتر بودن رفاه خانوار را نمود اما همین اطلاعات نشان میدهد درآمد خانوار روستایی نتوانسته ابعاد کار شایسته را تامین کند . همت والای سیاستگزاران و نهادهای مردمی را طلب می کند که از ابعاد کارشایسته در مناطق روستایی حمایت کنند .

نسبت هزینه به درآمد خانوار روستایی بر حسب استانهای کشور در سال ۱۳۹۵
(منبع: مرکز آمار ایران )

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *