نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی: مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران

سرمایه در گردش،منجر به افزایش تولید می‌شود و ازاین‌رو می‌تواند در اشتغالزایی بخش تأثیر داشته‌ باشد. از طرفی شواهد و قراین موجو حاکی از آن است که در روند رشد و توسعه معمولا اشتغال‌ در بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله سرمایه بر شدن تولید و استفاده از فناوریهای جدید روند کاهش داشته،در حالی که در دو بخش دیگر یعنی صنعت و خدمات این روند افزایشی بوده‌ است.در این مقاله نشان داده می‌شود که در بخش کشاورزی ایران از همه امکانات موجود استفاده‌ بهینه نشده است و بنابراین به نظر می‌رسد که فرصتهای اشتغالزایی در این بخش وجود داشته باشد. با این نگرش به بخش کشاورزی و استفاده از آمارهای سری زمانی ۱۳۴۹ تا ۱۳۷۹ و مدلهای‌ اقتصادسنجی به بررسی این موضوع پرداخته شد و نتایج نشان داد که اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه‌مدت بر اشتغال و در درازمدت بر سرمایه‌گذاری تأثیر مثبت داشته است.بنابراین،حد اقل در کوتاهمدت می‌توان با به کارگیری نظام اعتباری مناسب باعث توسعه فرصتهای شغلی در این‌ بخش شد.استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور براورده ساختن نیازها و خواسته‌های بشری، از جمله افزایش تولید،درآمد،اشتغال،رفاه جامعه و…جزو مهمترین هدفهای توسعه هرکشور محسوب می‌شود.برای این منظور معمولا سعی می‌شود تا با به کارگیری سیاستها و ابزارهای‌ اجرایی گوناگون در برنامه‌های توسعه به این هدف دست یافت.

نویسنده: بختیاری، صادق؛ پاسبان، فاطمه؛

مجله: اقتصاد کشاورزی و توسعه » تابستان ۱۳۸۳ – شماره ۴۶ ISC ‏(۳۴ صفحه – از ۷۳ تا ۱۰۶)

کلید واژه: اشتغال بخش کشاورزی، اعتبارات بانک کشاورزی

نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *