کمک‌های بانک جهانی برای تأمین مالی بخش کشاورزی

تأمین مالی کشاورزی پایدار در بانک جهانی برای امنیت غذایی آتی مردم جهان مورد توجه بوده است. هدف اصلی بانک جهانی دادن وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولیدی آن‌دسته از کشورهای در‌حال‌توسعه است که عضو بانک هستند. این وام‌ها برای مقاصدی مانند اجرای پروژه‌های لوله‌کشی آب آشامیدنی، آموزش‌وپرورش و همچنین اجرای برنامه‌های عمرانی است. در این میان تأمین مالی بخش کشاورزی نیز مورد توجه بوده و کشورهای مختلف با کمک مالی آن توانسته‌اند پروژه‌های بخش کشاورزی خود را اجرا کنند و از این فرصت بین‌المللی برای رسیدن به اهداف توسعه بخش بهره ببرند. برای نمونه در پی کنفرانس تاریخی تغییرات اقلیمی پاریس، گروه بانک جهانی، طرح عملیاتی را در راستای تغییر اقلیم برای کمک به کشورهایی که در حال اجرای برنامه‌های ملی برای اقدامات اقلیمی بوده‌اند، منتشر کرده است؛ برای مثال گروه بانک جهانی یک وام ۶٢۵ میلیون دلاری برای هند برای حمایت از برنامه خورشیدی و اتصال به شبکه خورشیدی خود پرداخت کرده است. بانک جهانی قصد دارد بیش از یک میلیارد دلار برای حمایت از طرح‌های گسترش شبکه خورشیدی به هند پرداخت کند. در آفریقا بانک جهانی یک طرح کسب‌وکار آفریقا مرتبط با اقلیم در کنفرانس پاریس را برنامه‌ریزی کرده و درحال‌حاضر پروژه ١١١ میلیون دلاری کشاورزی هوشمند برای نیجر تصویب شده که به‌طور مستقیم ۵٠٠ هزار کشاورز و دامدار بهره‌مند خواهند شد که این پروژه با هدف افزایش بهره‌وری و انطباق با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. در مراکش هم بانک جهانی در جهت توسعه بخش کشاورزی حمایت‌های مالی کرده است. در این کشور پروژه‌ای با هدف اصلی اعطای وام به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و حمایت و در سال‌های ١٩٩٣ تا ٢٠٠٠ انجام شده است. کل هزینه پروژه در حدود ٢١١ میلیون دلار بوده که در حدود ١٢٠ میلیون دلار از سوی گروه بانک جهانی تأمین مالی شده است.
هدف این پروژه عبارت بوده است از: آبیاری مزارع کوچک و بزرگ، تنوع محصول، توسعه زیرساخت از جمله جاده‌ها؛ تثبیت زمین، فراهم‌سازی تجهیزات حفاظت گیاهان، طرح‌های مدیریت جنگل و گیاهان، فراهم‌سازی تجهیزات فنی، واکسن و بهبود مراتع برای دام. این برنامه همچنین برنامه‌های توسعه فناوری را نیز ترویج کرده است: الف) بهبود کشت خاک، تهیه بذر و مدیریت مزرعه از طریق استفاده از وسایل و تجهیزات مناسب، ب) آبیاری کارآمد در مقیاس کوچک، ج) بهبود ذخیره‌سازی محصول، د) بهبود تولید حیوانات از طریق تغذیه بهتر، ه) کاشت درختان میوه به‌عنوان بخشی از اقدامات تنوع زراعی، و ی) بهبود خاک. نمونه دیگر کمک ملی بانک جهانی به توسعه پایدار بخش کشاورزی در مراکش اعطای وام برای بهبود مدیریت منابع عمومی در بخش کشاورزی است. این پروژه در سال‌های ١٩٩١ تا ١٩٩۴ اجرا شده که کل هزینه آن ۶۴٠ میلیون دلار بوده که در حدود ۵٠ میلیون دلار از سوی گروه بانک جهانی تأمین مالی شده است. هدف اصلی این پروژه اصلاحات اساسی در بخش کشاورزی بوده است. مهم‌ترین بخش‌های مدنظر برای اصلاحات عبارت‌اند از بهره‌وری آب و آبیاری – کارایی کارآمد زیرساخت‌های جدید و موجود، مدیریت منابع طبیعی، کنترل فرسایش خاک، زیرساخت بندر برای تشویق ماهیگیری در امتداد سواحل شمالی بالایی و اجرائی‌کردن استانداردهای کیفیت واردات انجمن اقتصادی اروپا، بهبود مرتع، اجرای قانون حفاظت از خاک از طریق قرارداد با کشاورزان و شرکت‌های خصوصی، بازبینی یارانه‌های موجود، سلامت تولید و کنترل بیماری‌های دامی.بسیاری از تجارب جهانی درباره کمک‌های بانک جهانی به کشورهای مختلف برای تأمین مالی کشاورزی و روستای وجود دارد. ضرورت این کمک‌ها نیز به این مسئله برمی‌گردد که گرچه رشد اقتصادی و توسعه در جهان وجود دارد، اما هنوز در همین جهان بیش از نصف مردم کشورهای درحال‌توسعه درآمدی کمتر از ٧٠٠ دلار در سال دارند. کاهش چنین فقری در شرایطی که جمعیت جهان رو به فزونی است و در ۵٠ سال آینده حدود ۵٠ درصد رشد خواهد داشت؛ چالش بزرگی است. در این میان فعالیت بانک جهانی معطوف به کم‌کردن این فاصله و تبدیل منابع کشورهای ثروتمند به عاملی برای رشد کشورهای فقیر است. یکی از راهکارهای کاهش فقر بین کشاورزان و روستاییان نیز از طریق سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های توسعه پایدار بخش کشاورزی و روستایی امکان‌پذیر است.

منتشر شده :شرق – یازدهم شهریور ماه ۱۳۹۶ ??

http://sharghdaily.ir/News/140124/

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *