بررسی عوامل موثر بر صادرات زعفران ایران

وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت و فرآورده های نفتی یکی از مشکلات اساسی است که همواره در برنامه های توسعه کشور برای رهایی از آن، سیاست ها و راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است که توسعه صادرات غیرنفتی یکی از این موارد است. افزایش صادرات و توسعه آن مانند هر متغیر اقتصادی، تابع عوامل گوناگونی مانند میزان تولید، نرخ ارز، قیمت کالا، درآمد کشورهای وارد کننده و … می باشد. آنچه مسلم است بسته به نوع کالاو محصول، عوامل موثر بر صادرات، اثرگذاری متفاوتی خواهند داشت. آنچه در این میان مهم می باشد بررسی عوامل موثر بر صادرات و تعیین متغیرهای مهم و سپس سیاست گذاری مناسب بر اساس نتایج حاصله در جهت تحقق توسعه صادرات کالا و خدمات می باشد. در این میان زعفران نیز به عنوان یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی کشور، تحت تأثیر عوامل گوناگون در طول زمان بوده است. نتایج حاصل از برآورد تابع عرضه صادرات زعفران نشان می دهد که تولید زعفران و نرخ ارز واقعی بر صادرات زعفران تأثیر مثبت و قیمت صادراتی زعفران و جنگ، اثر منفی داشته است.از سوی دیگر بررسیهای آماری نشان می دهد که درآمد حاصل از صادرات زعفران طی دوره مورد بررسی ناپایدار بوده ودلیل ناپایداری، مربوط به تقاضای صادرات است نه عرضه صادرات. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد که باید با توجه به مراحل فرآوری و ب ازاریابی، همراه با اتخاذ سیاست های ارزی و تجاری باثبات و موثر، بستری مناسب برای افزایش صادرات زعفران در بازارهای جهانی فراهم آورد.

عنوان نشریه:   پژوهشهای اقتصادی :   تابستان ۱۳۸۵ , دوره  ۶ , شماره  ۲ ; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۵

نویسندگان:  پاسبان فاطمه

کلید واژه: زعفران، صادرات، تابع عرضه

بررسی عوامل موثر بر صادرات زعفران ایران

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *