بازدید تحقیقاتی. ۲۲ دی ۱۳۹۶. روستای مجتمع بازگیر

یکی از اصلی ترین نکاتی که بعد از زلزله باید به آن توجه شود راه اندازی کسب و کارهایی است که نابود شده و ایجاد کسب و کارهای جدید است تا افراد بتوانند برای خودشان درآمد ایجاد کنند و دوباره به زندگیشان سرو سامان بدهند و هم دچار افسردگی نشوند . کار و فعالیت به انسان نشاط و امیدواری می بخشد . یکی از کارهای داوطلبانه من هم در این خصوص کمک به گروه های مردمی در خصوص ایجاد فرصتهای شغلی در روستاها ست.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.