توسعه فرصت های شغلی

 داشتن درآمد پایدار حاصل از کار و فعالیت، سرآغاز داشتن یک برنامه هدفمند شخصی، خانوادگی و اجتماعی برای هر فرد است. اینکه در زندگی شخصی می خواهیم چه اقداماتی بکنیم، برای خانواده چه فعالیتهایی در نظر گرفتیم و در اجتماع چطوری و چگونه می خواهیم مسوولیت اجتماعی خودمان را ایفا کنیم و در توسعه پایدار کشورمان سهمی داشته باشیم ، به درآمد حاصل از کار ما ارتباط دارد.

برای همین است که اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع های اساسی اقتصاد هرکشوری است و برای توسعه فرصت های شغلی ، سیاست و راهکار اجرایی ارائه می شود. اینکه چقدر موفق شدیم در توسعه فرصتهای شغلی ، نیاز است به آمار منتشر شده مراجعه شود. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران در نشریه (چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۳۹۶) نرخ بیکاری در کل کشور ۱۱٫۷ درصد بوده است. بر حسب استانها اطلاعات نشان می دهد که بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب شامل استان های چهارمحال بختیاری با ۱۸٫۳ درصد ،کرمانشاه ۱۸ درصد و خوزستان ۱۴٫۹ درصد بوده است . به عبارت دیگر استان چهارمحال بختیاری در حدود ۵۶ درصد ،کرمانشاه ۵۴ درصد و خوزستان ۲۷ درصد ، نرخ بیکاری شان در مقایسه با میانگین نرخ بیکاری کشور، بیشتر است .در این میان استان های سمنان با نرخ بیکاری ۷٫۱ ، مرکزی ۸٫۲ و گیلان ۹٫۲ کمترین نرخ بیکاری را دربین استان های کشور را دارا می باشند. استان سمنان در حدود ۳۹ درصد، مرکزی در حدود ۳۰ درصد، گیلان در حدود ۲۱ درصد ،نرخ بیکاری شان در مقایسه با میانگین نرخ بیکاری کشور، کمتر است .اطلاعات نشان می دهد که در برخی استانهای کشور نرخ بیکاری به شدت بالاست و این از منظر توسعه توجه خاصی را طلب می کند چرا که نداشتن شغل و به دنبال آن درآمد باعث می شود که فقر افزایش و رفاه کاهش یابد و به دنبال آن بسیاری از معضلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ممکن است به دنبال خود داشته باشد . از سوی دیگر امکان کمکهای خیرخواهانه را کاهش می دهد چرا که درآمد کافی برای گذران زندگی وجود ندارد چه رسد به کمک نقدی و غیرنقدی به دیگران . این اطلاعات به خیرین و داوطلبان کار این نکته را گوشزد می کند که برای مناطقی از کشورمان که فرصتهای شغلی مناسب مهیا نشده است فکر و طرح و ایده های جدید برای توسعه فرصتهای شغلی ارائه داده تا برای هموطنانمان فرصت برنامه ریزی مناسب فردی و خانوادگی و اجتماعی فراهم شود .

 نرخ بیکاری در تابستان ۱۳۹۶ برحسب استان (ماخذ:مرکز آمار ایران)

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *