چرایی کوچ اجباری ناشی از خشکسالی

ی گفت: چه مطالعات داخلی و چه گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی وقوع خشکسالی در ایران و کم‌آبی را نشان می‌دهد، چه بپذیریم و چه نپذیریم این پدیده اقلیمی رخ داده و هم‌اکنون آثار سوء آن دیده می‌شود. اینکه شدت و دوره خشکسالی به چه میزان باشد جای بحث علمی دارد اما اینکه آقای مهندس کلانتری شدت این بحران را کم یا زیاد بیان کردند جای بحث دارد که لازم است کارشناسان آبی کشور با مطالعه در خصوص آن به بحث علمی بپردازند. یعنی باید مشخص شود منابع آبی کشور چقدر تخمین زده می‌شود و با توجه به مصارف کشور و جمعیت آینده پیش‌بینی شود که ما چقدر کمبود منابع آبی و برای چه مصارفی داریم. اما نکته آقای مهندس کلانتری که هشدار برای بحران آب است کاملاً درست است. باید قبل از مرحله اضطرار فکری کرد قبل از اینکه دیگر راه‌حل مناسبی نباشد.

 این عدالت بین‌نسلی نیست که الان ما چاره‌ای نیندیشیم و برای نسل‌های بعدی گرسنگی و تشنگی و مرگ را به ارمغان بگذاریم. نمایندگان مجلس باید به این موضوع بیش از همه حساسیت به خرج بدهند که امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به خطر نیفتد.

در حالی که میزان وابستگی زمین‌های کشاورزی تجهیز‌شده برای آبیاری به منابع آب زیرزمینی به طور متوسط در دنیا ۸/ ۳۷ درصد است، ضریب یادشده در منطقه خاورمیانه ۲/ ۴۶ درصد و به طور خاص در ایران برابر با ۱/ ۶۲ درصد است؛ این موضوع، تاییدی بر سهم بالای بخش کشاورزی از مصرف آب‌های زیرزمینی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و حتی منطقه خاورمیانه است.

 الان با جمعیت فعلی دچار بحران آب هستیم. برای جمعیت پیش‌بینی‌شده، آیا آبی خواهد بود که جرعه‌ای بنوشند؟ حتماً اگر تغییری در وضعیت موجود پیش نیاید ما مهاجرت خواهیم داشت؛ هم در ابعاد داخلی و هم خارجی. اما اینکه چند درصد از مردم اقدام به مهاجرت کنند، نیازمند تحقیق علمی است که لازم است محققان به تحقیق بپردازند.

http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-2881012

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.