بالاترین ضایعات مواد غذایی در جهان پردرآمد

تولید و افزایش محصولات کشاورزی به‌ناچار انتشار گازهای گلخانه‌ای را در پی دارد. کشورهای جهان با تحقیق، مدیریت بهینه و به‌کارگیری فناوری جدید ‌درصدد کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید محصولات کشاورزی هستند. محصولات کشاورزی (به‌صورت خام یا فراوری‌شده) توسط مصرف‌کنندگان استفاده می‌شود. اینکه مصرف‌کننده به چه میزان از تولیدات بخش کشاورزی استفاده و انرژی و مواد غذایی موردنیاز خود را از کدام نوع محصولات کشاورزی تأمین می‌کند، می‌تواند بر انتشار گازهای گلخانه‌ای تأثیر داشته باشد. در بحث مصرف محصولات کشاورزی، ضایعات مصرفی به‌عنوان یکی از منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی ضایعات مصرفی محصولات کشاورزی هدررفت تولیدی است که به‌خاطر آن گازهای گلخانه‌ای تولید شده است. ازهمین‌رو بخشی از ادبیات موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به مبحث ضایعات در همه زنجیره عرضه (از تولید تا مصرف) می‌پردازد. در بخش مصرف، هدف این است تا با کاهش ضایعات مصرفی ضمن جلوگیری از اتلاف منابعی که برای تولید آن به‌کار رفته، با کاهش ضایعات، امکان افزایش موجودی محصول برای مصرف سایر افراد جامعه فراهم شود و راهکاری نیز برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باشد؛ یعنی جلوگیری از اسراف، همان فرهنگی که از دیرباز در فرهنگ ایران توصیه اخلاقی شده اکنون به یک راهکار بین‌المللی برای تأمین غذایی جمعیت ‌روبه‌رشد و مبارزه با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مطرح است. گزارشی که سازمان خواربار کشاورزی (فائو) در سال ٢٠١١ درخصوص ضایعات و اتلاف مواد غذایی منتشر کرده است، نشان می‌دهد در جهان تقریبا یک‌سوم مواد غذایی تولیدشده در زنجیره عرضه از ابتدای تولید تا مصرف انسان به هدر رفته که در حدود ١,٣ میلیارد تن در سال است. به عبارتی این میزان تولید به زباله مواد غذایی تبدیل شده است. دراین‌میان ضایعات بخش مصرف انسان هم قابل‌توجه و بر حسب کشورهای مختلف متفاوت است. به‌طوری‌که آمار نشان می‌دهد سرانه ضایعات موادغذایی مصرف‌کننده در اروپا و آمریکای‌شمالی در حدود ٩۵ تا ١١۵ کیلوگرم در سال است؛ درحالی‌که این رقم برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا، جنوب و جنوب شرقی آسیا بین شش تا ١١ کیلوگرم است. ارقام ضایعات بسیار بالای مواد غذایی در کشورهای با درآمد بالا را نشان می‌دهد. به عبارتی جهان پردرآمد در بخش مصرف، بیشترین ضایعات را دارد و در کشورهای با درآمد پایین ضایعات در مصرف کمتر است. بر حسب ماده غذایی، اطلاعات نشان می‌دهد در مراحل مختلف زنجیره عرضه، سهم بخش مصرف قابل‌توجه بوده و بر حسب منطقه جغرافیایی متفاوت است. میزان ضایعات غلات و حبوبات در بخش مصرف برای اروپا ٢۵ درصد، شمال آمریکا و اقیانوسیه ٢٧ درصد، کشورهای صنعتی آسیا ٢٠ درصد، کشورهای صحرای آفریقا یک ‌درصد، کشورهای شمال ‌آفریقا، غرب و مرکز آسیا ١٢ درصد، کشورهای جنوب و جنوب ‌شرقی آسیا سه درصد و آمریکای‌لاتین ١٠‌ درصد را نشان می‌دهد. همچنین میزان ضایعات گوشت در بخش مصرف برای اروپا ١١ درصد، شمال آمریکا و اقیانوسیه ١١ درصد، کشورهای صنعتی آسیا هشت درصد، کشورهای صحرای آفریقا دو درصد، کشورهای شمال آفریقا، غرب و مرکز آسیا هشت درصد، کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا چهار درصد و آمریکای‌لاتین شش ‌درصد است. برای سبزی‌ها و میوه‌ها میزان ضایعات مصرف برای اروپا ١٩ درصد، شمال آمریکا و اقیانوسیه ٢٨ درصد، کشورهای صنعتی آسیا ١۵ درصد، کشورهای صحرای آفریقا پنج درصد، کشورهای شمال آفریقا، غرب و مرکز آسیا ١٢ درصد، کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا هفت درصد و آمریکای‌لاتین ١٠ ‌درصد بوده و برای شیر میزان ضایعات مصرف برای اروپا هفت درصد، شمال آمریکا و اقیانوسیه ١۵ درصد، کشورهای صنعتی آسیا پنج درصد، کشورهای صحرای آفریقا ٠.١ درصد، کشورهای شمال آفریقا، غرب و مرکز آسیا دو درصد، کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا یک درصد و آمریکای‌لاتین چهار درصد برآورد می‌شود. بر این اساس مدیریت هدررفت مواد غذایی توسط انسان یکی از راهکارهای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

 

http://sharghdaily.ir/News/64708/بالاترین ضایعات مواد غذایی در جهان پردرآمد

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.