من فرزند ایران زمین متولد شهر همیشه بیدار مشهد، دانش آموخته رشته اقتصاد  ، محقق و مدرس دانشگاه هستم . تمام قد به احترام روستائیان و کشاورزان  و همه تولید کنندگان شریف کشور ایستاده و سرتعظیم فرود می آورم . امیدوارم با همت والای شما عزیزان ایرانی آباد و  سرافراز  داشته باشیم.

resume.paseban.1401