✍️روند متوسط قیمت شکر در سال ۱۳۸۹

?نبض قیمت بازار ? ?شکر جایگاه ویژه‌ای در سبد خانوار دارد. این کالا بصورت مستقیم و به همراه چای، شربت، آب میوه، تهیه غذاهای شیرین، مرباها و غیره در خانواده‌ها مصرف می‌شود. بر اساس اطلاعات بودجه خانوار مناطق شهری بانک مرکز ی، میزان مصرف شکر خانوار (بعد خانوار ۳٫۲۸ نفر) در سال ۱۳۹۶ در حدود …

✍️روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب دی ماه ۱۳۹۸

?نبض قیمت بازار ? ?بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران در دی ماه ۱۳۹۸ مشاهده می شود که از ۲۴ اقلام خوراکی که قیمت آنها منتشر شده است، یازده قلم خوراکی با کاهش قیمت نسبت به آذرماه مواجه بوده است که گوجه فرنگی با ۲۳٫۱ درصد، خیار با ۱۰ درصد ،پرتقال محصول داخل …