خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده “روستای شگیم پایین وشکیم بالا ” 

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده “روستای شگیم پایین وشکیم بالا ” 

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده “روستای شگیم پایین وشکیم بالا ” 

#قرارسبزوگرافیک ✅به امید وقتی که همه روزامون، روز #نه_به_پلاستیک باشه 😊✋️ 🔹#پوسترمشترک تیم #قرارسبز و گروههای #محیط_زیستی و #گردشگری به کوشش #حسن_اجتماعی ، #امیدسجادیان و #مهنازدیواندری 🔻شما هم با ما همراه باشید🇮🇷

لینک به این پست

معلم نقاش توسعه

هر چه می دانست آموخت مرا غیر یک اصل که نا گفته نهاد قدر استاد نکو دانستن حیف استاد به من یاد نداد #ایرج_میرزا #معلم_نقاش_توسعه🇷  

-->

قهرمانان ملی

🌹شادباش به تمامی قهرمانان ملی که در صحنه تولید حضور و مشارکت فعال دارند. عاملان توسعه کشور که لازمست سهمشان از توسعه داده شود ، رفاه و آسایش حق مسلم آنان است . به امید نشاط و شادی برای همه پیام آوران توسعه . قدردان زحمات شما هستیم☘#کار_و_تلاش_عامل_توسعه🇮🇷  

📚بازدید میدانی : ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ ، شهرستان پلدختر 🇮🇷

بازدید از شهرستان پلدختر در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ انجام شد . مهمترین مشاهدات عینی و تحلیل وضعیت موجود در بخش فعالیتهای داوطلبانه آمده است . در صورت تمایل لطفا مطالعه نمایید .